Aleksandra Stanišić

"Detinjstvo nije od rodjenja
do odredjenog dana
i u odredjenom dobu
kada je dete poraslo i odlaže dečije stvari.
Detinjstvo je kraljevstvo
u kome niko ne umire !!!"

Povratak na prethodnu stranu