Nikolina Vezmar

Matematički fakultet u Beogradu

Smer: profesor matematike i računarstva

ml09176
Predmeti u prvoj godini

Zimski semestar

  • Programiranje 1
  • Analiza 1A
  • Linearna algebra A
  • Uvod u matemtičku logiku
  • Engleski jezik 1

Letnji semestar

  • Programiranje 2
  • Analiza 1B
  • Linearna algebra B
  • Geometrija 1
  • Engleski jezik 2Raspored časova      Sve kolege      Lična strana

Pišite mi na: ml09176[at]alas.matf.bg.ac.rs