RASPORED CASOVA

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
08:15-09:00h Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1A Linearna algebra 1A
09:15-10:00 Programiranje 1 Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1A Linearna algebra 1A
10:15-11:00h Programiranje 1 Linearna algebra 1A Analiza 1A Analiza 1A Linerna algebra 1A
11:15-12:00h Analiza 1A Linearna algebra 1A Analiza 1A Analiza 1A
12:15-13:00h Analiza 1A Linearna algebra 1A Engleski jezik 1 Programiranje 1 Programiranje 1
13:15-14:00h Analiza 1A Engleski 1 Programiranje 1 Programiranje 1

<<< Naslovna strana