Pnedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8:00-9:00 Programiranje 1
Praktikum
Linearna Algebra 1a
Vežbe
Analiza 1a
Praktikum
Uvod u matematičku logiku
Predavanja
Analiza 1a
Vežbe
9:00-10:00 Programiranje 1
Praktikum
Linearna Algebra 1a
Vežbe
Analiza 1a
Vežbe
Uvod u matematičku logiku
Predavanja
Analiza 1a
Vežbe
10:00-11:00 Analiza 1a
Predavanja
Linearna Algebra 1a
Predavanja
Analiza 1a
Vežbe
Analiza 1a
Predavanja
Uvod u matematičku logiku
Vežbe
11:00-12:00 Analiza 1a
Predavanja
Linearna Algebra 1a
Predavanja
Analiza 1a
Predavanja 1
Uvod u matematičku logiku
Vežbe
12:00-13:00 Engleski 1
Predavanja
Linearna Algebra 1a
Predavanja
Linearna Algebra 1a
Vežbe
13:00-14:00 Engleski 1
Predavanja
Programiranje 1
Vežbe
Programiranje 1
Predavanja
14:00-15:00 Programiranje 1
Vežbe
Programiranje 1
Predavanja