Raspored časova
PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetak
08.15-09.00 Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1a Linearna algebra a
09.15-10.00Programiranje 1 Uvod u matematičku logiku Uvod u matematičku logiku Analiza 1a Linearna algebra a
10.15-11.00Programiranje 1Linearna algebra a Analiza 1aAnaliza 1a Linearna algebra a
11.15-12.00 Analiza 1aLinearna algebra a Analiza 1a Analiza 1a
12.15-13.00 Analiza 1a Linearna algebra aEngleski jezik Programiranje 1 Programiranje 1
13.15-14.00 Analiza 1a Engleski jezikProgramiranje 1Programiranje 1Naslovna strana           Lična strana