Milana Sedlan

Matematički fakultet u Beogradu
milanasedlan@yahoo.com

Možete se hvalisati bilo čime
ako je to sve sto imate!
Možda je,
što manje imate,
to veća potreba da se hvališete.
Moja školska strana!
matf.bg.ac.rs