Упутства за наставнике

Ова страница је намењена методичким упутствима и припремама за час, које наставницима могу помоћи да се квалитетније припреме за овако организовану наставу како би њени ефекти били максимизрани и како би ученици имали највише користи.

Биће објашњени делови материјала, њихове фукционалноости и педагошке вредности као и планиране актвности ученика и наставника.

Материјали ће бити постављени након одбране мастер рада на Математичком факултету.