Појам скупа

Са скуповима се сусрећемо свакодневно у различитим приликама. Груписањем различитих предмета, ми већ формирамо основне скупове. Творац теорије скупова је немачки математичар Џорџ Кантор (1845.-1918.), који је први дао "описну" дефиницију скупа и на тај начин утемељио основне појмове математичке дисциплине "Теорије скупова" која се користи у целој математици.


Ми сада, појам скупа нећемо дефинисати, већ ћемо га интуитивно усвојити. Посматрајући разне групе и скупине неких врсте објеката, ствари или живих бића можемо уочити различите скупове (скуп животиња, скуп свих плавих аутомобила, скуп свих грађана Новог Сада, скуп књига у библиотеци, скуп ученика у једној учионици ...). Тако да можемо рећи:

Скуп је мноштво (или колекција) објеката који имају неку заједничку особину или својство.

Предмети из којих је скуп састављен зову се елементи скупа (елементи једног скупа имају бар једно заједничко својство). Постоје скупови са коначно много елемената као на пример скуп свих становника на Земљи, и скупови са бесконачно много елемената, као на пример скуп целих бројева.


Али за почетак - хајде да се упознамо са основним скуповним релацијама на наредним страницама ових материјала.