Информације о наставним материјалима

Математика је све више основа за многе друге науке и неопходна је у свакодневном животу за решавање проблема који нас окружују и са којима се свакодневно сусрећемо. Због тога, математику треба вежбати често, учити стално и непрекидно тражити нове изазове. Надам се да ће ти ови материјали помоћи да учење буде занимљиво.

Коме су материјали намењени

Материјали су намењени ученицима и наставницима за рад у школи, као допуна учењу код куће и помоћ амбициозним родитељима за рад са децом. Материјали такође могу бити коришћени за одржавање часова математике у дигиталним кабинетима или као допуна стандардним часовима.

Организација материјала је таква да ученици, наставници и родитељи могу читати и истраживати математичке законитости користећи интерактивну помоћ и аплете. Овако су ученици добили још једно наставно средство које им може помоћи да боље и квалитетније разумеју математичко градиво.


Облик материјала

Ови наставни материјали су креирани тако да прате национални план и програм за наставну тему скупови за пети разред основне школе који је допуњен појмовима елементарне комбинаторике. Материјал је подељен на наставне јединице у којима се обрађују одређена својства, особине и операције математичких појмова. Лекције почињу увођењем нових особина појмова или проверавањем изученог градива са претходних часова. Након тога следи главни део часа, где је интерактивним аплетима или динамичним задацима представљено ново градиво које ученици треба да усвоје, науче и разумеју. Завршни део наставних јединица представља део који се односи на понављање наученог градива и задавања задатака за домаћи рад.


Интерактивност и динамичност наставних материјала је омогућена коришћењем ГеоГебра аплета који су дизајнирани и креирани тако да ученици могу да уче истраживајући. Померајући и истраживајући објекте који се налазе на аплетима ученици могу да уочавају промене особина и својства објеката и да на тај начин доносе закључке и формирају знање. Такође, у материјалима се повезују и користе различите наставне платформе - еЗбирка и Завршни Испит, као помоћ при организацији наставе, као комуникационе и колаборационе платформе и као платформе за испитивање знања.


О Аутору

Ја сам Ружица Радовић, студент математичког факултета и наставник математике у основној школи "Борислав Пекић" на Новом Београду. Ови материјали су настали као део мог мастер рада "Скупови и комбинаторика у основној школи – дигитални наставни материјали" под менторством професора Небојше Икодиновића. Материјали су настали као слободни и наставници их могу користити током својих предавања (иако су материјали слободни, ја бих заиста ценила када бисте ме након употребе ових интерактивних лекција на часовима обавестили о Вашим утисцима и утисцима Ваших ученика).


Ружица Радовић
ruzica.radovic07@gmail.com