Anita Zlatić

Matematički fakultet u Beogradu

Smer: statistika, aktuarska i finansijska matematika

Broj indeksa: 028/2009

e-mail

Predmeti :

 • Zimski semestar
 • Letnji semestar
  • Analiza 2B
  • Programiranje 2
  • Verovatnoća i statistika B
  • Algebra B
  • Uvod u numeričku matematiku

Sve kolege Raspored časova Lična strana

Pišite mi na email: ml09028@alas.matf.bg.ac.rs