Lična strana
Datum i mesto rođenja:22.12.1982,Beograd
OBRAZOVANJE:
Do sada uspešno završila:
Osnovnu školu:Milan Ilić Čiča,Aranđelovac
Osnovnu muzičku školu:Petar Ilić,Aranđelovac
Gimnaziju:Miloš Savković,Aranđelovac
Trenutno student druge godine Matematičkog fakulteta u Beogradu i
ako ikada postane student TREĆE godine već pomenutog fakulteta
momentalno će se pohvaliti na svojoj teškom mukom napravljenoj ličnoj
strani...:)vrati se nazad