Profesor:Duško Vitas
Asistent:Biljana Stojanović
Raspored programiranje

Termin

Utorak

Cetvrtak

8-10

Praktikum

 

10-12

Vezbe

 

12-14

Predavanje