Programiranje 1Predavači

Predavanja

profesor

Duško Vitas

Vežbe i Praktikum

asistent

Biljana Stojanović


Raspored časovaVreme Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
8-9 / Programiranje 1-Praktikum Analitička geometrija-Praktikum / Analitička geometrija-Predavanje
9-10 / Programiranje 1-Praktikum Analitička geometrija-Praktikum / Analitička geometrija-Predavanje
10-11 Analiza 1a-Vežbe Programiranje 1-Vebže Analitička geometrija-Vežbe Analiza 1a-Predavanje Analiza 1a-Predavanje
11-12 Analiza 1a-Vezbe Programiranje 1-Vežbe Analitička geometrija-Vežbe Analiza 1a-Vežbe Analiza 1a-Predavanje
12-13 / / Analiza 1a-Vežbe Programiranje 1-Predavanje Analiza 1a-Praktikum
13-14 / / Analiza 1a-Vežbe Programiranje 1-Predavanje Analiza 1a-Praktikum

Matematički fakultet
Vrati se nazad