Интерактивни наставни материјали о интегралима креирани коришћењем програмског пакета GeoGebra

Почетна
Мастер рад
Литература
Биографија,,Интерактивни наставни материјали креирани коришћењем програмског пакета GeoGebra"У овом раду је приказан рад са интегралима, почев од основних дефиниција и теорема везаних за неодређени интеграл, преко одређеног интеграла и напослетку, примене одређеног интеграла у геометрији и у наукама.

Циљ рада је приказивање калкулусног рачуна, односно, рада са интегралима на интерактиван начин, помоћу аплета који су креирани у програмском пакету GeoGebra, што би требало да олакша разумевање и учење градива из ове области. Теореме, докази и примери приказани у овом раду су визуелизовани коришћењем GeoGebre и уграђени у веб страницу.

Драгана Николић, септембар 2014.