Marina Komarica

Rodjena sam u Priboju, 22.12.1989.
Srednju Medicinsku školu sam završila u Užicu,smer "Laboratorijski tehničar".

Vrati se nazad