Neki osnovni podaci o meni

Ime i prezime:Marija Cvetić

Datum rođenja-10.07.1989.

Mesto rođenja-Aleksandrovac