Momčilo Grgurević: Lična strana

De nobis ipsis silemus...

Biti učitelj, to ne znači seći kao na panju tvrdnjama ni davati lekcije da se nauče, itd. biti učitelj, to znači zaista biti učenik . Učenje počinje kad ti, učitelju, učiš od učenika, kad se ti smestiš u ono što je on razumeo, kada se pretvaraš kao da polažeš ispit, ostavljajući svom sagovorniku da se uveri da ti znaš svoju lekciju: takav je uvod, i tek onda možeš pristupiti nekom drugom pitanju.

Seren Kjerkegor

Nemoguće je prelistati bilo koje novine, bilo kog dana, meseca ili godine a da u svakom redu ne pronađete znakove najstrašnije ljudske izopačenosti a u isti mah najneverovatnije razmetanje poštenjem i dobrotom, uz to još i najbezočnije tvrđenje u vezi sa napretkom i civilizacijom.

Šarl BodlerIntelektualac je neko ko troši više reči nego sto treba da bi rekao više nego što zna.

Dvajt Ajzenhauer

Nazad >>