Ranko Beličajević

R a n k o       B e l i č a j e v i ć
2 0 0 / 0 7
Početna strana

 • Seminarski rad

 • Raspored časova

 • Predavači

 • Najdraže pesme


 • ja

       Kučići i kučke mahali su repom,
       a ja bespomoćan k'o riba na suvom.
       O nečemu lepom pričao sam slepom
       i sve svoje istine pevao sam gluvom...
       nadam se      da je ovo      dovoljno...