Interaktivni nastavni materijal


Algoritmi
Matematički fakultet, Beograd

O knjizi

Zbog svog velikog praktičnog značaja i teorijske elegancije, oblast algoritama zauzima izuzetno značajno mesto u računarstvu. Dobri algoritmi i efikasne strukture podataka mogu se neposredno koristiti u složenim programskim projektima. Pored toga, algoritmi i strukture podataka se nalaze u centru svih metodologija koje se koriste u radu sa savremenim računarima. Upravo su te činjenice bile glavni motiv za kreiranje ove elektronske knjige.

Ideja za kreiranje knjige nastala je nakon proučavanja knjige „Algoritmi“, prof. dr Miodraga Živkovića, sa namerom osavremenjivanja nastavnog procesa.

Namena ove knjige je da čitalac ne samo upozna efikasne algoritme za rešavanje nekih konkretnih problema, nego i da savlada "veštinu" konstrukcije efikasnih algoritama za rešavanje novih problema. Umesto da se izlažu gotovi, završeni algoritmi, prikazuje se njihov razvoj, polazeći od najjednostavnije varijante. Konačni oblik algoritama prilagođen je pre svega razumevanju principa na kojima se oni zasnivaju, a tek onda jednostavnosti programiranja. Dakle, knjiga je namenjena svima koji se bave programiranjem, a posbno može koristiti srednjoškolcima za pripremu takmičenja iz informatike.

U knjizi nisu izloženi samo gotovi, završeni algoritmi, već je prikazan i njihov razvoj, polazeći od najjednostavnije varijante. Konačni oblik algoritama prilagođen je pre svega razumevanju principa na kojima se oni zasnivaju, a tek onda jednostavnosti programiranja.

Razlog kreiranja interaktivnih stranica

Razvoj tehnike i tehnologije nameće potrebu za unapređenjem tehnologije obrazovanja na svim nivoima. U savremenom multimedijalnom okruženju, a usled razvoja informacionih tehnologija, štampane medije postepeno zamenjuju elektronski mediji, a u tradicionalnu nastavu integrisani su različiti oblici elektronskog učenja. Novi oblici učenja koji su u velikoj meri bazirani na web tehnologijama omogućuju nove načine prikaza i vrednovanja informacija i znanja. Savremeni oblici multimedijalnih prikaza i interaktivni materijali za učenje omogućuju značajno veću interakciju korisnika s ostalim kolegama i nastavnicima nego što je to moguće kod klasičnih oblika učenja. Uvođenjem elektronskih knjiga u obrazovanje postiže se znatno veća efikasnost u procesu učenja.

Ovaj interaktivni materijal nastao je sa ciljem da omogući korisnicima povećanje kvaliteta edukacije. Cilj knjige je i sticanje znanja o apstraktnim tipovima podataka, kao i o strukturama podataka koje služe za njihovu implementaciju. Knjiga može u velikoj meri olakšati proučavanje algoritama i principa na kojima se isti zasnivaju. Upotrebom ove knjige u nastavi može se značajno povećati kvalitet nastavnog procesa.