Raspored časova
  Ponedeljak Utorak Sreda Cetvrtak Petak
Predavanja Vežbe Praktikumi Predavanja Vežbe Praktikumi Predavanja Vežbe Praktikumi Predavanja Vežbe Praktikumi Predavanja Vežbe Praktikumi
Analiza Ia       10h-12h       16h-18h     18h-20h 16h-18h 14h-16h    
Programiranje 1   8h-10h 10h-12h       14h-16h                
Analitička geometrija       12h-14h           14h-16h       14h-16h