Da kažem o sebi da volim slikarstvo. To je bila druga oblast mog interesovanja pored matematike.

Nisam u prilici da vam pokažem sliku "APSTRAKCIJA" - ostala je u školskoj galeriji.