Raspored casova(smijer L,grupa B)

PONEDELJAK UTORAK SRIJEDA CETVRTAK PETAK
8-9 Programiranje 1 Analticka geometrija
9-10 Programiranje 1 Analiticka geometrija
10-11 Analiza 1a
11-12 Analiza 1a
12-13 Analiticka geometrija Analiticka geometrija
13-14 Analiticka geometrija Analiticka geometrija
14-15 Programiranje 1 Analiza 1a Programiranje 1
15-16 Programiranje 1 Analiza 1a Programiranje 1
16-17 Analiza 1a Analiza 1a Analiza 1a
17-18 Analiza 1a Analiza 1a Analiza 1a