Predmeti na 1. godini Matematike


  1. Analiza 1
  2. Analiticka geometrija
  3. Osnovi programiranja