Miloš Stanković

smer: Računarstvo i informatika

Broj indeksa: 91/07


    Predmeti na prvoj godini matematičkog fakulteta:
  1. Programiranje 1
  2. Matematička analiza 1
  3. Analitička geometrija
  4. Linearna algebra

Lična strana

Moj raspored

e mail

<< Prethodni kolega + Sve kolege Sledeći kolega >>