Programiranje 1

Seminarski rad


Plan i program rada

  Prva sedmica
 1. Upoznavanje sa predmetom programiranja, nacinom sakupljanja poena,potrebnom literaturom
 2. Istorija kalkulatora i automata
 3. Istorija racunara
 4. Generacije racunara

  Druga sedmica
 1. Memorija racunara
 2. Uvodjenje pojmova karaktera, glifova i kombinacija niski binarnih cifara 0 i 1
 3. ASCII kod i raspodela glifova odredjenoj kombinaciji nula i jedinica

  Treca sedmica
 1. Sigma azbuka, Klinijevo zatvorenje
 2. Prefiksni, leksikografski i hijerarhiski poredak reci
 3. Gramaticka pravila nad nekim skupom i formiranje niski

  Cetvrta sedmica
 1. Bekus-Naurova forma, EBNF
 2. Sintaksicki dijagrami
 3. Kompajler i njegova uloga

  Peta sedmica
 1. Programski jezik C, nastnak i razvoj
 2. Standardna biblioteka, funkcija (main)
 3. Telo funkcije

vrati se nazad

Obaveze