*~* PLAN RADA *~*:  1. *čas-Uvod u računarstvo;
  2. *čas-Generacije računara;
  3. *čas-Azbuka,reč,jezik,jezički procesori;
  4. *čas-Rešavanje problema uz pomoć računara;
  5. *. . .
Raspored časova


NASLOVNA STRANA

PARALELNI PREVOD