AKSIOME

Čovek koji je aksiomatski sredio znanja iz geometrije svoga vremena-Euklid iz Aleksandije.Trista godina pre Hrista,on je napisao knjigu "ELEMENTI" u trinaest tomova. Knjiga je bila ispred svog vremena,sadržala aksiome,relacije...,pa samim tim bila uzor svim matematičarima. U njoj je bilo i prostih i složenih aksioma,a nemački matematičar David Hilbert je 1899.aksiomatizovao i formalizovao Euklidovu geometriju.
    U Hilbertovoj aksiomatizaciji postoje:
  1. Aksiome pripadanja;
  2. Aksiome kongruentnosti(podudaranja);
  3. Aksiome poretka;
  4. Dedekindova aksioma neprekidnosti;
  5. Aksioma o paralelnosti(5.Euklidov postulat).
NASLOVNA STRANA