<<< Predhodni kolega     Spisak kolega     Sledeći kolega>>>

Milica Pavlović

smer: profesor matematike i računarstva
index: 06/190
e-maillicna strana
Spisak predmeta u prvom semestru:
Programiranje 1
Analiza 2a
Uvod u organizaciju računara
Uvod u matematičku logiku
Linearna algebra
Afina geometrijaprofesor Duško M. Vitas
asistent Đorđe Stakić
praktikumi Đorđe Stakić
Matematicki Fakultet, Beograd 2007.