Marijana Djokić
180/06
Smer: Verovatnoća,finansijska i aktuarska matematika


e-mail

    SPISAK PREDMETA
  1. analiza 1a
  2. programiranje 1a
  3. analitička geometrija
  4. linearna algebra


Lična strana
prethodni kolega spisak svih kolega sledeći kolega