Marija Tripković

smer: profesor matematike i računarstva
broj indexa: 136/06

lična strana
domaći zadaci

profesor: Duško M. Vitas
asistent: Milena Vujošević-Janičić
praktikumi: Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006