Površina kupe

      Uočimo u ravni krug $k$ i tačku $S$ van tog kruga, koja pripada pravi normalnoj na ravan kruga i prolazi kroz centar kruga. Ako poluprava $Sx$ po kružnici, ona opisuje površ koju nazivamo konusna površ. Tačka je vrh konusne površi, prava koja prolazi kroz centar kruga i vrh je njena osa a prava $Sx$ je izvodnica.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      Geometrijsko telo ograničeno jednim delom obrtne konusne površi i krugom naziva se kupa. Krug je osnova kupe, deo konusne površi je omotač kupe a normalna duž na osnovu, čije krajnje tačke su vrh kupe i centar osnove naziva se visina kupe.

      Zamislimo da se pravougli trougao oko svoje jedne katete. Šta obrazuje skup svih tačaka kroz koje taj trougao prolazi? Obrazuje kupu.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

      Mrežu kupe čine krug (osnova) i kružni isečak (omotač kupe). Poluprečnik kruga jednak je poluprečniku osnove $r$ kupe a poluprečnik isečka jednak je izvodnici kupe.

$P=M+B,$
$B=r^2 \cdot \pi,$
$ M=r\cdot \pi \cdot s,$
$P=r^2 \cdot \pi + r\cdot \pi \cdot s=r\cdot\pi (r+s)$

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)