Zanimljivi zadaci

Kvadar i kocka Pravougaonik i kvadrat Jedinice za površinu Upoređivanje

       1. Završi započete jednakosti
a) $ 2 m^2=200 dm^2 ,$
b) $ 12000 cm^2=120 dm^2 ,$
c) $3 m^2= \qquad mm^2 ,$
d) $10000 cm^2= \qquad m^2 ,$
e) $300 m^2= \qquad a ,$
f) $3 dm^2= \qquad mm^2 ,$
g) $3000 mm^2= \qquad cm^2 .$

      2. Koliko kvadratnih metara ima u $a) 300 dm^2 ;$ $b) 4000 dm^2 ;$ $c) 13a ;$

      3. Površina poda učionice je $72 m^2$ a školskog igrališta $2 a$. Za koliko je površina igrališta veća od površine učionice?

      3. Nacrtaj u svesci kvadrat stranice $\frac{1}{2} dm.$ Koji je deo kvadratnog decimetra taj kvadrat i koliko kvadratnih centimetra sadrži?

      4. Atletičar na treningu u proseku pretrči $25$ krugova po $400 m.$ Koliko kilometra pretrči atletičar svakog treninga?