O autoruSlaviša Radović

radovic.slavisa@gmail.com

Slaviša Radović je student doktorskih studija na Matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Njegov fokus istraživanja jeste upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovanju, odnosno pedagoški, metodološki i tehnološki aspekti unapređenja nastave korišćenjem digitalnih tehnologija i načina organizacije nastave. Takođe, aktivno se bavi proučavanjem interaktivnih i digitalnih udžbenika (alatima, dizajnom, funkcionalnostima), izradom multimedijalnih i interaktivnih dodataka udžbenicima i organizacijom digitalnog softvera u cilju prilagođavanja formi časa, aktivnostima učenika i dodatnim pogodnostima za nastavnika. Smatra da jedino svrsishodna i dobro planirana oragnizacija i upotreba elektronskih dodataka ima potencijala u obrazovnom procesu.

Dobitnik je više Evropskih grantova za istraživačke posete Evropskim univerzitetima: Depatrmanu za matematiku na Vrije Univerzitetu u Amsterdamu, Departmanu za obrazovna istraživanja na Univerzizitetu u Lankasteru, Pedagoškom fakultetu na Univerzitetu u Janjini i Fakultetu za obrazovanje nastavnika na Univerzitetu u Marseju. U prethodnim godinama je bio učesnik Tempus projekata i deo nastavnih aktivnosti je pohađao na Univerzitetu u Skoplju, Univerzitetu u Sofiji i Univerzitetu u Javaskuli u Finskoj. Kao autor, učestovao je na mnogobrojnim naučnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, na kojima je prikazivao rezultate svojih istraživanja. Takođe njegovi radovi su objavljivani u međunarodnim časopisima. On je aktivni član Geogebra Centra u Beogradu na Matematičkom fakultetu i član Centre for Technology Enhanced Learning, Lancaster University.

Učestvovao je u izvođenju nastave na Fakultetu Bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, kao asistent na predmetu Informatika. Takođe, radio je kao nastavnik matematike i nastavnik informatike u osnovnoj školi. On je autor i realizator akreditovanog stručnog seminara za profesionalni razvoj nastavnika u oblasti primene informacionih tehnologija, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (2014-2016). Bio je član stručnog tima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja "Grupa za IKT i online učenje" za podršku učešća Republike Srbije u u tematskim grupama Evropske Unije Otvorenog metoda koordinacije (OMC) u oblasti obrazovanja i obuke (2015-2016).

U okviru programa za dodelu sredstava za projekte u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, radio je na tri projekata Društva matematičara Srbije i Ministarstva turizma, trgovine i telekomunikacija kao Stručni saradnik zadužen za organizovanje programskih aktivnosti, edukator i voditelj radionica, tokom kojih su kreirane obrazovne platforme eZbirka, Završni ispit i Prijemni ispit.


O digitalnim materijalima


     Svi interaktivni materijali koje možete naći na ovim stranama su pre svega nastali kao deo istraživanja potrebnih za završavanje mog diplomskog-Master rada na Matematičkom fakultetu. Moderan način prezentacije matematičkih tema i pojmova i mogućnost stalne interakcije povećava interesovanje i motivaciju učenika u procesu učenja. Primena računara u obrazovanju omogućuje da učenici samoinicijativno usavršavaju i proširuju stečena znanja i omogućavaju bolje individualno napredovanje.

      Ako kojim slučajem, aplete ili deo materijala želite da iskoristite u nastavi, slobodni ste da to uradite, ali bilo bi mi bilo drago ako biste me obavestili ili preneli utiske e-mailom.