Raspored časova za treći semestar
ponedeljak utorak sreda četvrtak petak
8-10h Uvod u organizaciju
računara 718
10-12h Programiranje 1
R-lab
Afina geometrija
830
Linearna algebra B
821
Analiza 2a
12-14h Uvod u matematičku
logiku 706
Analiza 2a
844
Uvod u organizaciju
računara BIM
14-16h Analiza 2a
830
Afina geometrija
840
Programiranje 1
706
Programiranje 1
718
16-18h Analiza 2a
706
Linearna algebra B
830
Engleski jezik
706
18-20h Uvod u matematičku
logiku BIMnazad