Računari u nastavi

Zastupljenost računara u nastavi-prikaz rezultata istraživanja

Istraživačko pitanje
Osnvno istraživačko pitanje kojim se ovaj rad bavi odnosi se na zastupljenost računara u nastavi u osnovno školskom obrazovanju.

Tok istraživanja
Istraživanje je sprovedeno u dva nezavisna dela. U prvom, kvantitativnom delu istaraživnja, uzorak čine predmetni nastavnici osnovnih škola. Drugi deo istraživanja odnosi se na kvalitativno istraživanje. U ovom delu istraživanja uzorak su sačinjavali učenici šestog i osmog razreda. Ovaj deo istraživanja relizovan je putem intervjua.

detaljnije

Izvod funkcije

Interaktivni matemematički materijal

Interaktivni matematički sadržaj
Rad sadrži interaktivne matematičke sadržaje. Sadržaj se odnosi na pojam izvoda. Materijal je izrađen programom Geogebra.

Pojam izvoda
Pojam izvida formirao se u XVII veku u radovima Njutna i Lajbnica i njihovih prethodnika. Njutn je do tog pojma došao razmatrajući mehaničke probleme-tačnije, problem odredjivanja trenutne brzine materijalne tačke koja se kreće. Lajbnic je do istog pojma došao preko pojma tangente krive linije, dakle razmatrajući geometrijske probleme.

detaljnije

Literatura

Spisak linkova i naziva materijala koji su korišćeni u izradi rada

Literatura
Predstavljeni interaktivni materijal bazirani su na udžbeniku "Analiza sa algebrom" za treći razred Matematičke gimnazije.

Tutorijali, linkovi
Ovde možete pronaći spisak linkova vezanih za rad u Geogebri, interaktivne matematičke materijale, link ka elektronskom udžbeniku, Moodl-u...

detaljnije