<<<Predhodni kolega Spisak kolega Sledeći kolega>>>

Maksimović Ivana

smer: profesor matematike i računarstva
index: 094/06
e-maillična strana
programiranje 1
Analiza
Linearna algebra
Uvod u organizaciju računara
Uvod u matematičku logiku
Afina geometrijaprofesor Duško M. Vitas
asistent Đorđe Stakić
praktikumi Đorđe Stakić
Matematički Fakultet, Beograd 2006