Funkcije u nastavi matematike

Pojam funkcije je veoma važan u nastavi matematike zbog njegovog značaja za matematiku i njenu primenu. Funkcijsko razmišljanje daje posebnu dimenziju matematičkom obrazovanju, omogućava bolje razumevanje i efikasnije postupke u drugim nastavnim sadržajima, bolje priprema učenika za buduća matematička znanja i primene matematike. Pomoću funkcija matematičari objašnjavaju pojave iz prirode i događanja iz svakodnevnog života.

Elementarne funkcije

Elementarne funkcije su funkcije koje se mogu dobiti iz osnovnih elementarnih funkcija pomoću konačnog broja aritmetičkih operacija (+, -, ⋅, :) i konačnog broja kompozicija elementarnih funkcija.
Osnovne elementarne funkcije su:Funkcije

Pojam funkcije, svojstva, operacije s funkcijama, zadavanje funkcije

Aliquam aliquet sem Pročitaj
Funkcije u obrazovanju

Uvođenje pojma funkcije. Računar kao pomoć u razumevanju funkcija...

Nullam ut neque neque Pročitaj
Master rad

Izučavanje elementarnih funkcija pomoću programskog paketa "Geogebra"

Sed aliquam mauris Pročitaj