Kompleksni brojevi

POLJE KOMPLEKSNIH BROJEVA


Ovo je Java Applet napravljen u GeoGebri sa www.geogebra.org - izgleda da nemate instaliranu Javu; molim otvorite www.java.com