<<< Predhodni kolega     Spisak kolega     SledeŠi kolega>>>

Jasna Opačić

smer: profesor matematike i računarstva
index: 06/028
e-maillična strana
domaći zadaci


profesor Duško M. Vitas
asistent Milena Vujošević-Janičić
praktikumi Srđan Vesić
Matematički Fakultet, Beograd 2006