Ponedeljak
10-12h osnovi programiranja D.Vitas 821
13-16h linearna algebra Božić M. 844
Utorak
14-16h analitička geometrija Lj. Bošković 840
16-18h linearna algebra Dragan T. 844
18-20h analiza1 V. Grujić 830
Sreda
14-15h anlitička geometrija Z. Rakić 718
15-17h analiza1 V. Grujić 844
17-20h linearna algebra A. Ilić 830
Četvrtak
8-12h osnovi programiranja J. Grmuša DLAB
12-14h analiza1 I. Anić 704
Petak
16-18h analiza1 prakt. I. Anić 704
18-20h analiza1 I. Anić 704