1 Uvod i motivacija


Funkcionalni nizovi predstavljaju bitan deo kursa Analize 2 na Matematičkom fakultetu, odnosno kurseva matematike na višim godinama studija tehničkih i prirodno-matematičkih fakulteta. Budući da su osnov za izgradnju mnogih drugih, dosta apstraktnijih, matematičkih teorija, od velikog je značaja dobro usvojiti fundamentalne ideje ove oblasti. Od posebne važnosti je i odnos različitih vrsta konvergencije funkcionalnih nizova (na primer, konvergencije tačka-po-tačka i ravnomerne konvergencije).

Ovaj rad ima za cilj da se osnovne ideje teorije funkcionalnih nizova, konkretno pojam konvergencije, predstave na što jednostavniji način, uz dosta primera. Osmišljen je delom i kao metodički priručnik za izvođenje nastave uvodnih pojmova ove oblasti, odnosno dodatak za studente u cilju lakšeg praćenja kursa i usvajanje osnovnih ideja pojma konvergencije funkcionalnih nizova kao uvod u apstraktnije oblasti.

Upotrebljen je vizuelni pristup, sa više grafičkih prikaza nego što je to inače slučaj kada se ova tema obradjuje.

Izlaganje je bazirano na velikom broju autorskih interaktivnih dinamičkih apleta izrađenih pomoću programskog paketa GeoGebra. Na taj način predstavlja svojevrstan metodički doprinos izlaganju klasične teme upotrebom modernih edukativnih tehnologija.

1 / 9
1
2 / 9
2
3 / 9
3
4 / 9
4
5 / 9
5
6 / 9
6
7 / 9
7
8 / 9
8
9 / 9
9