Koji automobili volite?

                   

A koja marka automobila? :

A koji model tog proizvođača?

                     
    Predmeti na prvoj godini profesorskog smera
  1. Analiza I
  2. Osnove Programiranja
  3. Linearna Algebra
  4. Analitička Geometrija


SI-Sistem

Wat
Osnovna jedinica za merenje snage
Webber
Osnovna jedinica za merenje fluksa
Jul
Osnovna jedinica za količinu energije

Da li volite fudbal?
Da
Ne

Prva strana