Fakulteti na kojima studiraju moje drugarice

ime i prezime fakultet/viša škola i sedište
Sanja Milošević FON u Beogradu
Mina Pavlović Ekonomski fakultet u Beogradu
Dragana Rajčić Biološki fakultet u Beogradu
Danijela Cojić Geografski fakultet u Nišu

U njoj su navedenii predmeti koji se slušaju na prvoj godini Matematičkog fakulteta,koliko semestara se slušaju,broj časova nedeljno i način polaganja.

Redni broj *1 Naziv predmeta Semestar *2
1 2
1. OS Analiza 1 4+4+2 4+4+2 PU
2. OS Linearna
algebra
3+3+2 2+2+1 PU
3. OS Osnovi
programiranja
2+2+2 2+2+2 PU
4. OS Analitička
geometrija
1+1+1 2+2+1 PU

1*-vrsta predmeta(OS-opšte strucni), 2* -način polaganja(P-pismeno,U-usmeno).
Ponedeljak Utorak Sreda Četvrtak Petak
1. Linearna algebra Linearna algebra Analitička geometrija Analiza 1 Osnovi programiranja
2. Linearna algebra Linearna algebra Analiza 1 Analiza 1 Osnovi programiranja
3. Linearna algebra Analiza 1 Analiza 1 Linearna algebra Osnovi programiranja
4. Analiza 1 Analiza 1 Analiza 1 Linearna algebra Osnovi programiranja

Ovo je raspored predavanja 3.toka za jednu nedelju
(tabela desno)Glavna strana
|^| vrh