MATEMATIČKI FAKULTET U BEOGRADU

Postanak i razvoj Matematickog fakulteta

Nastava matematike u Srbiji pocela je odmah po osnivanju Liceja, 1838. godine,
Dalji razvoj ove naucne discipline istovetan je sa razvojnim putem osnovnih prirodnih nauka u Srbiji.
Godine 1853. osnovano je Prirodno-tehnicko odeljenje Liceja, kao jedno od tri njegova odeljenja.
U desetogodisnjem razdoblju (1863-1873. godine) prirodne nauke i matematika izucavaju se u okviru Tehnickog fakulteta Velike skole,
da bi se na kraju tog perioda, osnivanjem Prirodno-matematickog odseka Filozofskog fakulteta,
ove nauke vratile na Filozofski fakultet. Narednih sedamdesetak godina prirodne nauke i matematika se razvijaju u okviru Filozofskog fakulteta,
sve do 1947. godine kada je Prirodno-matematicki odsek Filozofskog fakulteta prerastao u samostalan Prirodno-matematicki fakultet.
Godine 1990., reorganizacijom Prirodno-matematickog fakulteta,
tadasnji Odsek za matematiku stice poslovnu i organizacionu samostalnost,
a status samostalne ustanove u sastavu Univerziteta u Beogradu Matematicki fakultet dobio je 1995. godine
konstituisanjem sopstvenih organa upravljanja i donosenjem Statuta Fakulteta.
Od osnivanja do danas na ovom fakultetu diplomiralo je 4323 studenata, akademski naziv magistra stekla su 576 kandidata,
doktoriralo je ukupno 361 lice. Iz reda nastavnika ovog fakulteta birano je deset clanova Srpske akademije nauka i umetnosti.

Glavna strana....... Sledeća strana