...Prethodna strana ...Sadržaj... Sledeća strana...


MOJA STRANA

Ime: Goran
Prezime: Miletić
Mesto rođenja: Kruševac
Srednja škola: Gimnazija
Fakultet: Matematićki fakultet
Broj indeksa:125/2005
Omiljeni klub:Partizan
Moji prijatelji Ja
Milioni
Ne
Auto koji vozim
Trenutna devojka


    Predmeti na prvoj godini
  1. Analiza I
  2. Linearna algebra
  3. Osnovi programiranja
  4. Analitička geometrijaRaspored časova
Ponedeljak
Linearna algebra  Analiza I  Osnovi programiranja(praktikum)
Utorak
Linearna algebra(praktikum)  Analiza I  Analitička geometrija
Sreda
Analitička geometrije  Analiza I  Analiza I(praktikum)
Četvrtak
Analiza I  Linearna algebra
Petak
Osnovi programiranja  Osnovi programiranja


Linearna algebra

Todorić D.; Stojadinović T.


Analitička geometrije

Rakić Z.;


Analiza I

Kečkić D.;Katić J.


Osnovi programiranja

Tošiš D.; Filipović V.; Nikolić M.