...Prethodna strana ...Sadržaj... Sledeća strana...


Matematički fakultetMatematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično postoji kao samostalna naučno-nastavna ustanova od 1995. Međutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum Fakultet slavi kao Dan Fakuleta.

Smerovi na PMF-u

 • Diplomirani matematičar-Teorijska matematika i primene
 • Diplomirani matematičar-Numerička matematika i optimizacija
 • Diplomirani matematičar-Verovatnoća i statistika
 • Diplomirani matematičar-Računarstvo i informatika
 • Diplomirani matematičar-Profesor matematike i računarstva
 • Diplomirani matematičar-Racionalna mehanika i Mehanika neprekidnih sredina
 • Diplomirani matematičar-Astronom i Astrofizičar  Katedre

 • Katedra za algebru i matematičku logiku
 • Katedra za astronomiju
 • Katedra za verovatnoću i statistiku
 • Katedra za geometriju
 • Katedra za diferencijalne jednačine
 • Katedra za računarstvo i informatiku
 • Katedra za kompleksnu analizu
 • Katedra za mehaniku
 • Katedra za numeričku matematiku i optimizaciju
 • Katedra za primenjenu matematiku
 • Katedra za realnu i funkcionalnu analizu
 • Katedra za topologiju
 • Katedra za metodiku nastave
 • Katedra za filozofiju i sociologiju


 • ...ALAS...

  Adresa: Studentski trg 16. Telefon(+381) 011 639 954, faks: (+381) 011 630 151. E-mail adresa: matf@matf.bg.ac.yu