Ponedjeljak
10-12h Osnovi programuranja V.Vitas 821
13-16h Linearna algebra M.Božić 844

Utorak
14-16h Analitička geometrija Ljubica 840
16-18h Linearna algebra Dragan 844
18-20h Analiza 1 V.Grujić 830

Srijeda
14-15h Analitička geometrija Z.Rakić 718
15-17h Analiza 1 V.Grujić 844
17-20h Linearna algebra A.Ilić 830

Četvrtak
10-12h Osnovi programuranja J.Grmuša d.r.lab.
12-14h Analiza 1 I.Anić 704

Petak
14-16h Osnovi programuranja J.Grmuša 718
16-20h Analiza 1 I.Anić 704