Matematički fakultet nalazi se na Studentskom trgu u Beogradu.Zvanično postoji kao samostalna naučno-nastavna ustanova od 1995. Međutim, još 20. decembra 1873. godine na Velikoj školi je osnovana prva Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakuleta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum naš Fakultet slavi kao Dan Fakuleta. Danas na Matematičkom fakultetu nastavu izvodi 110 nastavnika i saradnika sa oko 2000 studenata na redovnim i poslediplomskim studijama. Na redovnim studijama postoji 9 smerova:
  1. Teorijska matematika i primene
  2. Verovatnoća i statistika
  3. Numerička matematika i optimizacija
  4. Računarstvo i informatika
  5. Mehanika čvrstih fluida
  6. Mehanika neprekidnih sredina
  7. Astronomija
  8. Astrofizika
  9. Profesor matematike i racunarstva
Profesori III toku u I godini su:
<< Prethodna strana