Predmeti na prvoj godini
  1. linearna algebra
  2. analiza
  3. osnovi programiranja
  4. a. geometrija