Predhodna strana Sledeća strana

Tabela 2

I GODINA II GODINA III GODINA IV GODINAk
1. Analiza I Analaza II Realne i
kompleksne funkcije
Matematička logika
2. Linearna algebra AlgebraI Diferencijalne i
integralne jednačine
Verovatnoća i
statistika
3. Osnove programiranja Osnove geometrije Nacrtna geometrija Psihologija
4. Analitička geometrija Osnove
računarskih sistema
Uvod u
numeričku matematiku
Pedagogija
5. Metodika nastave
matematike I
Metodika nastave
matematike II
6. Strani jezik I Metodika nastave
računarstva
7. Uvod u filozofiju Strani jezik II

Ovo su ispiti za sve četiri godine studiranja na smeru
Profesor matematike i račnuarstva

Tabela 2

U ovoj tabeli se nalaze horoskopski znakovi i podznakovi osoba koje mnogo volim:

Osobe koje mnogo volim Horoskopski znak
Bozović
Marina
riba
blizanac
Popović
Mirjana
blizanac
strelac
Rakić
Lazar
riba
rak
Moja
mama
vaga
lav